Restaurace Rešov

Křížová cesta v Rudě je pozoruhodná čtrnácti zastaveními, reprezentovanými uměleckými plastikami obsahujícími reliéfy pašijových scén zakončené na vrcholu sousoším Malé Kalvárie. Jde o pískovcové sochy završené do tvaru srdce, v němž jsou velmi detailně propracované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Podrobnosti o této unikátní památce barokního sochařství najdete ZDE.

Z Křížového vrchu, po cestě kolem kostela, bezplatného parkoviště a Restaurace Radegast, ve které je umístěna trvalá prodejní výstava historických předmětů se sakrální tématikou, je možno dojít žlutou stezkou naučnou k Rešovským vodopádům. Krásy této části Jeseníků můžete shlédnout i z koňského hřbetu - www.radikov.com

Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù

Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù Trvalá prodejní výstava sakrálních pøedmìtù

Galerie Kžítové cesty v Rudě

Zastavení 1. - Ježíš je odsouzen k smrti Zastavení  2. - Ježíš přijímá kříž Zastavení  3. - Ježíš padá poprvé Zastavení  4. - Setkání s Pannou Marií Zastavení  5. - Šimon pomáhá nést kříž Zastavení  6. - Veronika osušuje Kristovi tvář Zastavení  7. - Ježíš padá podruhé Zastavení  8. - Ježíš utěšuje jeruzalémské ženy Zastavení  9. - Ježíš padá potřetí Zastavení 10. - Ježíš je oloupen o šat Zastavení 11. - Přibíjení na kříž Zastavení 12. - Ukřižování Zastavení 13. - Snímání z kříže Zastavení 14. - Kladení do hrobu

Galerie Restaurace Radegast

(+420) 603 232 609

Informace o aktuální nabídce prodejní výstavy

Na mapě

Mapa Ruda